Consultant


Kees van Oosten

  • Zet zich in voor strategie en beleid in de publieke sector, is adviseur public affairs, bestuurder en toezichthouder in instellingen en ondernemingen
  • Vindingrijke verbinder met gezag, ervaring en een uitstekend netwerk
  • Voortvarende aanpak van complexe opgaven in het publieke en private domein
  • Betrokken belangenbehartiger
  • Nuchter, creatief, loyaal, discreet, cultureel en politiek-bestuurlijk sensitief, snel, grondig, betaalbaar 
  • Krijgt vleugels van vertrouwen 
  • Helpt graag  impact maken - in het klein en in het groot - landelijk, in Den Haag, in de regio en grensoverschrijdend

Sweet spots

VERBINDEN

multi-stakeholder verbanden begeleiden, helpen voorbereiden,  opzetten, governance regelen, structureren, coalities bouwen, gedrag afstemmen

INNOVATIE

draagvlak, financiële en organisatorische ruimte helpen creëren, vindingrijk zijn en verbindingen maken voor ontwikkelingen in tech, wetenschap, kennis & onderwijs, life sciences, farma,  zorg, welzijn, biodiversiteit, cultuur

REGIE

regie voeren over complexe, lastige, sensitieve, vastgelopen en/of high-impact dossiers

TRANSITIE

ondersteuning, advisering en begeleiding bij verandering van een organisatie, bedrijfseconomisch, politiek, bestuurlijk of maatschappelijk geïndiceerd

NOOD

organisaties waar discontinuïteit dreigt helpen met inzicht krijgen in wat kan en mag, doen wat moet; afrekenen met het verleden, aanpakken van de kansen voor de toekomst

Contact

+31654661924
kees@vanoosten.nl
https://www.linkedin.com/in/vanoosten

We maken altijd eerst vrijblijvend kennis. We nemen vertrouwelijk door wat er op tafel ligt.  
Die tijd investeer ik graag. De kennismaking alleen is al een mooie opbrengst. 
Gaan we met elkaar verder, dan formuleren we helder de opdracht. 

De prijzen zijn redelijk en de voorwaarden marktconform. 
We zorgen dat ze passen bij uw domein.