Hoofdpagina
061gebruiksvoorwaarden001018.gif 061gebruiksvoorwaarden001017.gif
Stora Huset
061gebruiksvoorwaarden001014.gif
Backstugan
061gebruiksvoorwaarden001013.gif
Villavagnen
061gebruiksvoorwaarden001012.gif
Zomeractiviteiten
061gebruiksvoorwaarden001011.gif
Prijzen en Reserveren
061gebruiksvoorwaarden001010.gif
Hilkjegård in de winter
061gebruiksvoorwaarden001009.gif
Winteractiviteiten
061gebruiksvoorwaarden001008.gif
Locatie en route
061gebruiksvoorwaarden001007.gif
Wie zijn wij?
Gebruiksvoorwaarden
Versie 09/2013

Uitgangspunt van Hilkjegård is dat er voor iedere portemonnee een betaalbaar vakantiehuis beschikbaar is. Er is geen winstoogmerk. Om Hilkjegård in stand te houden moeten kosten worden gemaakt. Gebruikers betalen daarom een bijdrage in de kosten. De gebruikers en de eigenaars maken op deze wijze het voortbestaan van Hilkjegård mogelijk.

1. De bevestigingsbrief en deze gebruiksvoorwaarden vormen samen een gebruiksovereenkomst tussen de geadresseerde van de bevestigingsbrief (gebruiker) en de afzender daarvan (eigenaar).

2. Op de eerste gebruiksdag is het vakantiehuis vanaf 15.00 uur voor de gebruiker beschikbaar.

3. Op de laatste gebruiksdag moet het vakantiehuis om 12.00 uur zijn ontruimd.

4. De kostenvergoeding en de borg zoals vermeld in de bevestigingsbrief moet uiterlijk tien weken voor de eerste gebruiksdag zijn voldaan.

5. Indien een aanbetaling is gedaan, vervalt deze in geval van annulering aan de eigenaar.

6. Gebruiker en zijn meerderjarige reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit deze gebruiksovereenkomst.

7. Er mogen niet meer dan het aantal personen in het vakantiehuis verblijven dan het maximum aantal vermeld in de bevestigingsbrief.

8. Omdat wij ervan uitgaan dat gebruiker een annuleringsverzekering sluit, vindt bij annulering geen restitutie van de kostenvergoeding plaats, ook niet in een geval van overmacht zijdens de gebruiker.

9. Gebruiker zal het vakantiehuis tijdens zijn verblijf als goed gebruiker gebruiken.

10. In het vakantiehuis mag niet worden gerookt en zijn geen huisdieren toegestaan.
 
11. Op het terrein van Hilkjegård mogen geen tenten, caravans of campers worden geplaatst. Chemische toiletten mogen niet op Hilkjegård worden geleegd. Dit kan op de nabijgelegen camping
 
12. Gebruiker draagt de kosten van vervanging of reparatie van zaken die door zijn toedoen of nalaten kapot of verloren gaan. Voor zover redelijkerwijs mogelijk draagt gebruiker direct zelf zorg voor vervanging of reparatie van de verloren of kapotte zaak. Als er zaken kapot of verloren gaan, meldt gebruiker dat aan eigenaar. In niet-spoedeisende gevallen kan dat direct na terugkeer. Eventuele schade die door toedoen of nalaten van de gebruiker ontstaat, wordt verrekend met de borg, onverminderd de plicht van gebruiker tot volledige schadevergoeding.

13. Klachten of andere problemen moeten onverwijld worden gemeld aan eigenaar.

14. Bij vertrek moet het vakantiehuis en het badhuisje schoon worden achtergelaten. Ramen en deuren dienen te worden gesloten en waar mogelijk op slot te worden gedaan. Apparaten moeten zijn uitgeschakeld, koelkast en vriezer ontdooid en de deuren daarvan op een kier gezet, verwarmingsradiatoren en boilers moeten conform de gastenhandleiding laag of uit zijn gezet en schakelaar van de pomp van de waterbron conform de gastenhandleiding op 0 zijn gezet.

15. De sleutels moeten bij vertrek volgens aanwijzing van eigenaar worden ingeleverd of op de door eigenaar aangewezen plaats worden opgeborgen. Na inlevering van de sleutels ontvangt de gebruiker de borg retour, onverminderd het bepaalde in artikel 10.

16. Indien het vakantiehuis door omstandigheden (waaronder overmacht) onverhoopt niet beschikbaar is tijdens de overeengekomen gebruikstermijn, zal de gebruiksvergoeding in zijn geheel worden gerestitueerd; de aansprakelijkheid van eigenaar is beperkt tot deze restitutieverplichting.

17. Eigenaar is verder niet aansprakelijk voor enige schade die gebruiker en/of zijn reisgenoten lijden door enige oorzaak verband houdende met het vakantiehuis, deze gebruiksovereenkomst of enige andere oorzaak.

18. Op deze gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
061gebruiksvoorwaarden001004.gif
Gastenboek
061gebruiksvoorwaarden001003.gif
Home
061gebruiksvoorwaarden001002.gif
Plattegrond